Affald

Anmeldelse af affald du har set på offentligt areal.

Angiv venligst hvad genen drejer sig om og anfør så præcist som muligt den geografiske placering.

Både ved at udfylde feltet 'Sted' men i tillæg også gerne ved angivelse på kortet nedenfor. Det gøres ved enten ved at fremsøge adressen og herefter trykke ”find” eller ved at klikke på kortet på den faktiske placering.

Bemærk at din browser / din smartphone automatisk spørger, om den må bruge din nuværende placering. Giver du tilladelse til dette, bliver din nuværende placering markeret på kortet. Hvis du fortryder dette, skal du bruge musen til at flytte placeringen ELLER fremsøge en adresse og herefter flytte den med musen.

Bemærk, at denne løsning ikke kan bruges til at indberette manglende afhentning eller tømning af husholdningsaffald eller lignende. Hvis din henvendelse drejer sig om det, skal du i stedet benytte dette link

Oplysninger om Affald
Felter markeret med * er påkrævede og skal altid udfyldes.
Anfør her information, der hjælper kommunen med at finde stedet. Vær så præcis som muligt. For eksempel: 'Fortov, lige ud for Skodsborgvej nr 70'. Skriv her også andre informationer du anser som relevante.
Vælg fil (maks. 5000 kb)

Placering *

Klik på kortet for at angive en placering.
Højreklik på markør for at fjerne den. Træk i den for at flytte.
Dine kontaktoplysninger